Gangte Gospel Centenary

Gangte Gospel Centenary kimatnaa Pathien pahchakna la kisa haw, Audio Recording kibawl cheng ngaih theih leh download theih a kawih ahi.

Thumbnail image